புதிதாக நியமனம் பெற்ற SLPS- 111 அதிபர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட நியமன கடிதத்தின் தமிழ் மூல மொழிபெயர்ப்பு

November 04, 2023


இலங்கை அதிபர் சேவை தரம் 111 புதிதாக நியமனம் பெற்றவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட நியமன கடிதத்தின் தமிழ் மொழி மூல பிரதியை கீழே காணலாம்.


புதிதாக நியமனம் பெற்ற SLPS- 111 அதிபர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட நியமன கடிதத்தின் தமிழ் மூல மொழிபெயர்ப்பு புதிதாக நியமனம் பெற்ற SLPS- 111 அதிபர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட நியமன கடிதத்தின் தமிழ் மூல மொழிபெயர்ப்பு Reviewed by Irumbu Thirai News on November 04, 2023 Rating: 5
Powered by Blogger.