05-12-2023 அன்று இடம்பெற்ற அமைச்சரவை கூட்ட தீர்மானங்கள்

December 10, 2023

 
05-12-2023 அன்று இடம்பெற்ற அமைச்சரவை கூட்டத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட தீர்மானங்களை இங்கு தருகிறோம். பல முக்கிய தீர்மானங்கள் இதில் அடங்கியுள்ளன.
 
இதன் முழு வடிவத்தைப் பார்வையிட கீழுள்ள லிங்கை கிளிக் செய்க.
Previous:
 
 
05-12-2023 அன்று இடம்பெற்ற அமைச்சரவை கூட்ட தீர்மானங்கள் 05-12-2023 அன்று இடம்பெற்ற அமைச்சரவை கூட்ட தீர்மானங்கள் Reviewed by Irumbu Thirai News on December 10, 2023 Rating: 5

National Diploma in Automobile Technology (NVQ Level 5&6) - Japan Tec

December 10, 2023
 
Ministry of Education & National Apprentice and Industrial Training Authority (NAITA)

Automobile Engineering Technology Institute (Japan Tec - Orugodawaththa) 
National Diploma in Automobile Technology (NVQ Level 5&6) 
 
Full time: weekdays
 
Part time: weekend 
 
Course start: January 2024 
 
Qualifications
Should have obtained NVQ Level 4 certificate in Automobile Technology Sector. 
 
or 
 
Should have passed minimum in 3 subjects at G.C.E. (A/L) in engineering Technology/ Mathematics/ Science in not more than one sitting. 
 
or 
 
Should have passed minimum in 3 subjects at G.C.E. (A/L) in Arts stream with a credit pass for Mechanical Technology under Hard Technology. 
 
More details: 011-2572977. 
WhatsApp: 075-8747422. 
 
 
Click the link below for Website & Application: 
Previous:
 
National Diploma in Automobile Technology (NVQ Level 5&6) - Japan Tec National Diploma in Automobile Technology (NVQ Level 5&6) - Japan Tec Reviewed by Irumbu Thirai News on December 10, 2023 Rating: 5

Application for BBA & Other Courses (University of Peradeniya)

December 10, 2023


University of Peradeniya 
Centre for distance and continuing education (CDCE) 

Applications are invited for the following courses. 


Application fees and course fees:

1. Bachelor of Business Administration (BBA-ONLINE) - Rs. 1500 - Rs. 275,000 

2. Diploma in Management and Development (DMD) - Rs. 500 - Rs. 70,000 

3. Diploma in Early Childhood Care and Development (ECCD) - Rs. 500 - Rs. 120,000 

4. Diploma in Library and Information Services (DLIB) - Rs. 500 - Rs. 55,000 

5. Advanced Certificate Course in Laboratory Handling (LH) - Rs. 500 - Rs. 80,000 

6. Certificate in Basic Tamil (BT) - Rs. 500 - Rs. 25,000 

7. Diploma in Laboratory Technology (DLT) - Rs. 1000 - Rs. 120,000 

Attach the following documents with the print out of the online application form 

1.  Original payment slip 
2. Certified copy of birth certificate & its English translation (if the original is not in English) 
3. Copy of the National Identity Card (NIC) 
4. Certified copy of A/L result sheet (issued by the Dept. of Examinations) sheet or any other certificates. 
5. Certified copy of O/L result sheet (issued by the Dept. of Examinations) sheet or any other certificates (if mentioned as required in the application). 
6. Any other attachments mentioned in the downloaded application. 

Send or handover the completed application form addressing before January 2024

Assistant Registrar, 
Centre for Distance and Continuing Education (CDCE), 
University of Peradeniya, 
Peradeniya

Click the link below for full details & online applications:Previous:
Application for BBA & Other Courses (University of Peradeniya) Application for BBA & Other Courses (University of Peradeniya) Reviewed by Irumbu Thirai News on December 10, 2023 Rating: 5

Conducting Meetings Online (Circular in Tamil, English and Sinhala)

December 10, 2023

 
Circular Name: Conducting Meetings Online 
 
Circular Number: 21/2023 
 
(In the future, online meetings with District Secretaries and/or Divisional Secretaries should be conducted strictly on Tuesday and Friday of the week. )
 
 
Click the links below for circulars (Tamil, English and Sinhala)
 
 
 
 
 
Previous:
 
Conducting Meetings Online (Circular in Tamil, English and Sinhala) Conducting Meetings Online (Circular in Tamil, English and Sinhala) Reviewed by Irumbu Thirai News on December 10, 2023 Rating: 5

08-12-2023 அன்று வெளியான அரச வர்த்தமானி (மும்மொழிகளிலும்) / Official Government Gazette Released on 08-12-2023

December 10, 2023

 
08-12-2023 அன்று வெளியான அரச வர்த்தமானியை மும்மொழிகளிலும் இங்கு தருகிறோம். 
 
அரச தொழில் வாய்ப்புகள், கற்கை நெறிகள் உட்பட பல முக்கிய விடயங்கள் இதில் அடங்கியுள்ளன. 
 
குறிப்பு: தற்போதைய நிலையில் (10-12-2023 - 09:45AM) தமிழ் மொழி மூல வர்த்தமானி பதிவேற்றப்படவில்லை. ஆனால் அதற்கான லிங்கை தருகிறோம். தொடர்ந்து முயற்சிக்கவும். அரசாங்க அச்சக திணைக்களத்தால் பதிவேற்றப்பட்டதும் இந்த லிங்குகள் மூலம் பார்வையிடலாம். 
 
 
Click the links below for Gazettes:


 08-12-2023 அன்று வெளியான அரச வர்த்தமானி (மும்மொழிகளிலும்) / Official Government Gazette Released on 08-12-2023 08-12-2023 அன்று வெளியான அரச வர்த்தமானி (மும்மொழிகளிலும்) / Official Government Gazette Released on 08-12-2023 Reviewed by Irumbu Thirai News on December 10, 2023 Rating: 5
Powered by Blogger.