15-12-2023 அன்று வெளியான அரச வர்த்தமானி (மும்மொழிகளிலும்) / Official Government Gazette Released on 15-12-2023

December 17, 2023

 
15-12-2023 அன்று வெளியான அரச வர்த்தமானியை மும்மொழிகளிலும் இங்கு தருகிறோம். அரச தொழில் வாய்ப்புகள், தடைதாண்டல் பரீட்சை உட்பட பல முக்கிய விடயங்கள் இதில் அடங்கியுள்ளன. 
 
Click the links below for Gazettes:
 
 
 
 
15-12-2023 அன்று வெளியான அரச வர்த்தமானி (மும்மொழிகளிலும்) / Official Government Gazette Released on 15-12-2023 15-12-2023 அன்று வெளியான அரச வர்த்தமானி (மும்மொழிகளிலும்) / Official Government Gazette Released on 15-12-2023 Reviewed by Irumbu Thirai News on December 17, 2023 Rating: 5
Powered by Blogger.