தற்காலிகமாக இடைநிறுத்தப்பட்ட வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு பயிற்சி கற்கை நெறிகள்

March 14, 2020

வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு பணியக பயிற்சி மத்திய நிலையங்களில் பயிற்சி கற்கை நெயிகளை தொடர்வோரின் பாதுகாப்பு கருதி நேற்று (13) முதல் அனைத்து பயறிச்சி கற்கை நெறிகளும் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்படுகின்றன. கொரோனா வைரஸின் காரணமாக பொது மக்கள் ஒன்று கூடுதலைத் தவித்தல் போன்ற விடயங்களை கருத்தில் கொண்டு 

இந்த பயிற்சி கற்கை நெறிகளை தற்காலிகமாக நிறுத்துவதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டிருப்பதுடன் தங்கி இருந்து பயிற்சி பெறுவோர் அனைவரும் தமது வீடுகளுக்கு செல்வதற்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாக வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு பணியகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.
(அ.த.தி)
தற்காலிகமாக இடைநிறுத்தப்பட்ட வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு பயிற்சி கற்கை நெறிகள் தற்காலிகமாக இடைநிறுத்தப்பட்ட வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு பயிற்சி கற்கை நெறிகள் Reviewed by irumbuthirai on March 14, 2020 Rating: 5

13-03-2020 அன்று வெளியான அரச வர்த்தமானி (தமிழ், சிங்களம்)

March 14, 2020


13-03-2020 அன்று வெளியான அரச வர்த்தமானியை தமிழ், சிங்களம் ஆகிய மொழிகளில் இங்கு தருகிறோம். 
இதில், 

அரச பதவி வெற்றிடங்கள், 
உட்பட பல அறிவித்தல்கள் காணப்படுகின்றன. 
கீழுள்ள லிங்கை கிளிக் செய்து உரிய மொழியை (தமிழ், சிங்களம்) கிளிக் செய்து இதன் முழு வடிவத்தைப் பார்வையிடுக.

13-03-2020 அன்று வெளியான அரச வர்த்தமானி (தமிழ், சிங்களம்) 13-03-2020 அன்று வெளியான அரச வர்த்தமானி (தமிழ், சிங்களம்) Reviewed by irumbuthirai on March 14, 2020 Rating: 5

க.பொ.த. (உ/த) உயிர்முறைமைகள் தொழினுட்பவியல்: இலகு முறையில்...

March 11, 2020

க.பொ.த. (உ/த) பாடத்திட்டத்தின்படி உயிர்முறைமைகள் தொழினுட்பவியல் என்ற பாடத்தை இங்கு தருகிறோம். 
இதில், 

கற்றலில் ஆர்வத்தைத் தூண்டும் வகையில் ஒவ்வொரு பகுதியும் முறையாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. 
தேசிய கல்வி நிறுவகத்தினால் வெளியிடப்பட்ட செய்முறைக் கையேடு இணைக்கப்பட்டுள்ளது. 
ஒவ்வொரு அலகும் இலகுவாக விளங்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. 
பழைய மற்றும் புதிய பாடத்திட்டங்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. 
பழைய மற்றும் புதிய ஆசிரியர் அறிவுரைப்பு வழிகாட்டி இணைக்கப்பட்டுள்ளது. 
களப் பரீட்சையும் செய்முறைகளும் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. 
இதன் முழு வடிவத்தைப் பார்வையிட கீழுள்ள லிங்கை கிளிக் செய்க.

க.பொ.த. (உ/த) உயிர்முறைமைகள் தொழினுட்பவியல்: இலகு முறையில்... க.பொ.த. (உ/த) உயிர்முறைமைகள் தொழினுட்பவியல்: இலகு முறையில்... Reviewed by irumbuthirai on March 11, 2020 Rating: 5

க.பொ.த. (உ/த) தொழினுட்பவியலுக்கான விஞ்ஞானம் (Science for Technology): இலகு முறையில்:

March 10, 2020

க.பொ.த. (உ/த) பாடத்திட்டத்தின்படி தொழினுட்பவியலுக்கான விஞ்ஞானம் (Science for Technology) என்ற பாடத்தை இங்கு தருகிறோம். 
இதில், 

கற்றலில் ஆர்வத்தைத் தூண்டும் வகையில் ஒவ்வொரு பகுதியும் முறையாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. 
தேசிய கல்வி நிறுவகத்தினால் வெளியிடப்பட்ட வினா வங்கி இணைக்கப்பட்டுள்ளது. 
ஒவ்வொரு அலகும் இலகுவாக விளங்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. 
பழைய மற்றும் புதிய பாடத்திட்டங்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. 
பழைய மற்றும் புதிய ஆசிரியர் அறிவுரைப்பு வழிகாட்டி இணைக்கப்பட்டுள்ளது. 
தவணை ரீதியான பாடத்திட்ட ஒழுங்கு இணைக்கப்பட்டுள்ளது. 
இதன் முழு வடிவத்தைப் பார்வையிட கீழுள்ள லிங்கை கிளிக் செய்க.


க.பொ.த. (உ/த) தொழினுட்பவியலுக்கான விஞ்ஞானம் (Science for Technology): இலகு முறையில்: க.பொ.த. (உ/த) தொழினுட்பவியலுக்கான விஞ்ஞானம் (Science for Technology): இலகு முறையில்: Reviewed by irumbuthirai on March 10, 2020 Rating: 5

G.C.E.(A/L) General English Marking Scheme - 2019 (New Syllabus)

March 10, 2020

Examination Department 
G.C.E.(A/L) Examinations - 2019 (New Syllabus) - Marking Schemes 
Subject: General English  
Note: This document has been prepared for the use of Marking Examiners.Some changes would be made according to the views presented at the Chief Examiners' Meeting.The marking scheme which were used in the evaluation panels after upgrading at the instructional meeting have been uploaded to the website of Department of Examinations and can be downloaded now for using them to support the teaching learning process after considering the request that was made to make them available for other teachers as well. 
Click the link below for Full scheme


G.C.E.(A/L) General English Marking Scheme - 2019 (New Syllabus) G.C.E.(A/L) General English Marking Scheme - 2019 (New Syllabus) Reviewed by irumbuthirai on March 10, 2020 Rating: 5

G.C.E.(A/L) Combined Mathematics - II Marking Scheme - 2019 (New Syllabus in Two Languages)

March 10, 2020

Examination Department 
G.C.E.(A/L) Examinations - 2019 (New Syllabus) - Marking Schemes 
Subject: Combined Mathematics - II 
Languages: English & Sinhala 
Note: This document has been prepared for the use of Marking Examiners.Some changes would be made according to the views presented at the Chief Examiners' Meeting.The marking scheme which were used in the evaluation panels after upgrading at the instructional meeting have been uploaded to the website of Department of Examinations and can be downloaded now for using them to support the teaching learning process after considering the request that was made to make them available for other teachers as well. 
Click the link below for English medium scheme 

Click the link below for Sinhala medium scheme


G.C.E.(A/L) Combined Mathematics - II Marking Scheme - 2019 (New Syllabus in Two Languages) G.C.E.(A/L) Combined Mathematics - II Marking Scheme - 2019 (New Syllabus in Two Languages) Reviewed by irumbuthirai on March 10, 2020 Rating: 5

G.C.E.(A/L) Marking Scheme: Combined Mathematics - I - 2019 (New Syllabus in Two Languages)

March 09, 2020

Examination Department 
G.C.E.(A/L) Examinations - 2019 (New Syllabus) - Marking Schemes 
 Subject: Combined Mathematics - I
Languages: English.  & Sinhala 
 Note: This document has been prepared for the use of Marking Examiners.Some changes would be made according to the views presented at the Chief Examiners' Meeting.The marking scheme which were used in the evaluation panels after upgrading at the instructional meeting have been uploaded to the website of Department of Examinations and can be downloaded now for using them to support the teaching learning process after considering the request that was made to make them available for other teachers as well.
Click the link below for English medium scheme


English medium
 Click the link below for Sinhala medium scheme


Sinhala medium

G.C.E.(A/L) Marking Scheme: Combined Mathematics - I - 2019 (New Syllabus in Two Languages) G.C.E.(A/L) Marking Scheme: Combined Mathematics - I  - 2019 (New Syllabus in Two Languages) Reviewed by irumbuthirai on March 09, 2020 Rating: 5

04-03-2020 அன்று நடைபெற்ற அமைச்சரவைக் கூட்ட தீர்மானங்கள்

March 09, 2020

04-03-2020 அன்று நடைபெற்ற அமைச்சரவைக் கூட்டத்தின் போது மேற்கொள்ளப்பட்ட தீர்மானங்களை இங்கு தருகிறோம். 
இதில், 

பல முக்கிய தீர்மானங்கள் அடங்கியுள்ளன. 
இதன் முழு வடிவத்தைப் பெற கீழுள்ள லிங்கை கிளிக் செய்க.


04-03-2020 அன்று நடைபெற்ற அமைச்சரவைக் கூட்ட தீர்மானங்கள் 04-03-2020 அன்று நடைபெற்ற அமைச்சரவைக் கூட்ட தீர்மானங்கள் Reviewed by irumbuthirai on March 09, 2020 Rating: 5

தரம் 01 அனுமதி: மேன்முறையீட்டு பணிகள் பூர்த்தி..

March 09, 2020

பாடசாலைகளில் தரம் ஒன்றுக்கு மாணவர்களை உள்வாங்குவதற்கு சகல நடவடிக்கைகளும் பூர்த்தி செய்யப்பட்டிருப்பதாக கல்வி அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது. மேன்முறையீடு தொடர்பான பணிகளும் பூர்த்தி செய்யப்பட்டிருப்பதாக அமைச்சின் மேலதிக செயலாளர் ஆர். எம்.எம்.ரத்நாயக்க தெரிவித்துள்ளார். 2021 ஆம் ஆண்டுக்காக 

தரம் ஒன்றில் மாணவர்களை உள்வாங்குவதற்காக சுற்றுநிரூபத்தில் பல திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் அவர் கூறினார். இந்த சுற்றறிக்கை ஜுன் மாதம் அளவில் வெளியிட வேண்டும். வெற்றிடங்கள் நிலவும் பாடசாலைகளின் வகுப்புக்களிலும் மாணவர்களை சேர்த்துக்கொள்ள முடியும். இதற்காக பெற்றோர் கோரிக்கைகளை முன்வைப்பது அவசியமாகும்.
(அ.த.தி)

தரம் 01 அனுமதி: மேன்முறையீட்டு பணிகள் பூர்த்தி.. தரம் 01 அனுமதி: மேன்முறையீட்டு பணிகள் பூர்த்தி.. Reviewed by irumbuthirai on March 09, 2020 Rating: 5

ஆசிரியர், அதிபர் இடமாற்றங்களும் நியமனங்களும் இடைநிறுத்தம்...

March 09, 2020

பாராளுமன்ற பொதுத் தேர்தல் நிறைவடையும் வரையில் ஆசிரியர், அதிபர் இடமாற்றங்களும் நியமனங்களும் இடைநிறுத்தப்பட்டிருப்பதாக கல்வி அமைச்சின் மேலதிக செயலாளர் ஆர். எம்.எம்.ரத்நாயக்க தெரிவித்துள்ளார்.
(அ.த.தி.)


ஆசிரியர், அதிபர் இடமாற்றங்களும் நியமனங்களும் இடைநிறுத்தம்... ஆசிரியர், அதிபர் இடமாற்றங்களும் நியமனங்களும் இடைநிறுத்தம்... Reviewed by irumbuthirai on March 09, 2020 Rating: 5

கொட்டகலையில் அனைத்து வசதிகளையும் கொண்ட பல்கலைக்கழகம்....

March 09, 2020

மலையக பல்கலைக்கழகம் அமையவுள்ள இடத்தை தெரிவுசெய்வதற்காக இன்று ஹட்டனுக்கு (09.03.2020) அமைச்சர் பந்துல குணவர்தன விஜயம் செய்துள்ளார். சமூக வலுவூட்டல், தோட்ட உட்கட்டமைப்பு அமைச்சர் ஆறுமுகம் தொண்டமானும் அமைச்சருடன் இந்த நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டார். இதனைத் தொடர்ந்து அமைச்சர் ஊடகங்கள் மத்தியில் கருத்து தெரிவிக்கையில் ஸ்ரீபாத கல்வியற் கல்லூரியும் மலையக மக்களின் கல்வி தரத்தை மேம்படுத்துவதற்காக மேலும் அபிவிருத்தி செய்யப்படுவதுடன் அடுத்த ஆண்டு முதல் பட்டம் வழங்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் தெரிவித்தார். 
மலையக பெருந்தோட்டத் தொழிலாளர்களின் பிள்ளைகளுக்கு உயர்கல்வியை தொடரக்கூடிய வகையில் பல்கலைக்கழகமொன்று அமைக்கப்படும் என ஜனாதிபதி தேர்தலின்போது 

ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ச உறுதியளித்திருந்தார். அமைச்சர் ஆறுமுகன் தொண்டமானின் கோரிக்கைக்கு அமைவாக இந்த உறுதிமொழியை நிறைவேற்றுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படவுள்ளது. பல்கலைக்கழகம் அமையவுள்ள இடத்தை பார்வையிடுவதற்காகவே இன்று நான் இங்கு விஜயம் செய்தேன் என்றும் அமைச்சர் தெரிவித்தார். 
கொட்டகலையிலுள்ள தொண்டமான் தொழிற்பயிற்சி நிலையமும் பல்கலைக்கழக கல்லூரியாக தரமுயர்த்தப்படும். அதேபோல் கொட்டகலையில் அனைத்து வசதிகளையும் கொண்ட பல்கலைக்கழகமொன்றும் அமைக்கப்படும். அதற்கு அமைச்சரவையின் அங்கீகாரமும் கிடைத்துள்ளது. 
பொறியியல் தொழில்நுட்பம், தகவல் தொழில்நுட்பம் உள்ளிட்ட முக்கிய துறைகளில் பயின்று பெருந்தோட்டத்துறை மாணவர்கள் முன்னேறுவதற்கு வழிவகை செய்யப்படும். சுதந்திரத்துக்கு பின்னர் மலையக மக்களுக்கு கிடைக்கும் சிறப்பானதொரு வரப்பிரசாதம் இதுவாகும் என்றும் அமைச்சர் பந்துல குணவர்தன சுட்டிக்காட்டினார். 
(அ.த.தி)

கொட்டகலையில் அனைத்து வசதிகளையும் கொண்ட பல்கலைக்கழகம்.... கொட்டகலையில் அனைத்து வசதிகளையும் கொண்ட பல்கலைக்கழகம்.... Reviewed by irumbuthirai on March 09, 2020 Rating: 5

மே மாதம் 11ஆம் திகதி முதல் பட்டதாரிகளுக்கான பயிற்சி...

March 09, 2020

தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவின் கோரிக்கைக்கு அமைய அரச சேவைகளுக்காக புதிதாக இணைத்துக் கொள்ளப்பட்டுள்ள பட்டதாரிகளுக்கான பயிற்சி வேலைத்திட்டம் மே மாதம் 11ஆம் திகதி ஆரம்பமாவதாக அரச நிர்வாக உள்நாட்டு அலுவல்கள், மாகாண மற்றும் உள்ளுராட்சி மன்ற அமைச்சின் செயலாளர் சிறிபால ஹெட்டியாராச்சி தெரிவித்துள்ளார்.  
பட்டதாரிகள் அரச சேவையில் இணைத்துக் கொள்ளப்படுவார்கள் என ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ தமது தேர்தல் விஞ்ஞாபனத்தில் அறிவித்திருந்தார். அதன்படியே பட்டதாரிகள் சேவையில் இணைத்துக் கொள்ளப்பட்டுள்ளனர். தெரிவு செய்யப்பட்ட பட்டதாரிகளின் பெயர் விபரம் 

நாளை மறுதினம் இணையதளத்தில் வெளியிடப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
(அ.த.தி)

மே மாதம் 11ஆம் திகதி முதல் பட்டதாரிகளுக்கான பயிற்சி... மே மாதம் 11ஆம் திகதி முதல் பட்டதாரிகளுக்கான பயிற்சி... Reviewed by irumbuthirai on March 09, 2020 Rating: 5

06-03-2020 அன்று வெளியான அரச வர்த்தமானி (தமிழ், சிங்களம்)

March 08, 2020


06-03-2020 அன்று வெளியான அரச வர்த்தமானியை தமிழ், சிங்களம் ஆகிய மொழிகளில் இங்கு தருகிறோம். 
இதில், 

அரச பதவி வெற்றிடங்கள், 
ஆட்சேர்ப்புக்கான போட்டிப் பரீட்சை, 
தடை தாண்டல் பரீட்சை, 
உட்பட பல அறிவித்தல்கள் காணப்படுகின்றன. 
கீழுள்ள லிங்கை கிளிக் செய்து உரிய மொழியை (தமிழ், சிங்களம்) கிளிக் செய்து இதன் முழு வடிவத்தைப் பார்வையிடுக.

06-03-2020 அன்று வெளியான அரச வர்த்தமானி (தமிழ், சிங்களம்) 06-03-2020 அன்று வெளியான அரச வர்த்தமானி (தமிழ், சிங்களம்) Reviewed by irumbuthirai on March 08, 2020 Rating: 5
Powered by Blogger.