29-04-2022 அன்று வெளியான அரச வர்த்தமானி (மும்மொழிகளிலும்) / Official Government Gazette Released on 29-04-2022

May 07, 2022

29-04-2022 அன்று வெளியான அரச வர்த்தமானியை தமிழ், ஆங்கிலம், சிங்களம் ஆகிய மொழிகளில் இங்கு தருகிறோம். 
 
தமிழில் பார்வையிட கீழே உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்க. 
 
ஆங்கிலத்தில் பார்வையிட கீழே உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்க. 
 
சிங்களத்தில் பார்வையிட கீழே உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்க. 
 
முன்னைய வர்த்தமானி அறிவித்தலுக்கு செல்ல...
 
 
29-04-2022 அன்று வெளியான அரச வர்த்தமானி (மும்மொழிகளிலும்) / Official Government Gazette Released on 29-04-2022 29-04-2022 அன்று வெளியான அரச வர்த்தமானி (மும்மொழிகளிலும்) / Official Government Gazette Released on 29-04-2022 Reviewed by Irumbu Thirai News on May 07, 2022 Rating: 5

02-05-2022 அன்று நடைபெற்ற அமைச்சரவை கூட்ட தீர்மானங்கள்

May 07, 2022

02-05-2022 அன்று நடைபெற்ற அமைச்சரவை கூட்டத்தின் போது எடுக்கப்பட்ட தீர்மானங்களை இங்கு தருகிறோம். இதில் பல முக்கிய தீர்மானங்கள் அடங்கியுள்ளன. 
 
இதன் முழு வடிவத்தைப் பார்வையிட கீழே உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்க.
 
முன்னைய அமைச்சரவைக் கூட்ட தீர்மானங்களைப் பார்வையிட...
 
 
02-05-2022 அன்று நடைபெற்ற அமைச்சரவை கூட்ட தீர்மானங்கள் 02-05-2022 அன்று நடைபெற்ற அமைச்சரவை கூட்ட தீர்மானங்கள் Reviewed by Irumbu Thirai News on May 07, 2022 Rating: 5

Vacancies (University of Moratuwa)

May 02, 2022
Vacancies (University of Moratuwa) Vacancies (University of Moratuwa) Reviewed by Irumbu Thirai News on May 02, 2022 Rating: 5

NGO Vacancies (United State Agency for International Development - USAID)

May 02, 2022

NGO Vacancies (United State Agency for International Development - USAID) 
 
Posts
Project Management Specialist. 
Administrative Management Assistant. 
Administrative Assistant - Mission Director. 
 
Closing date: 13-05-2022. 


Source: Sunday Observer.

ஏனைய தொழில் வாய்ப்புகளையும் பார்வையிட....

NGO Vacancies (United State Agency for International Development - USAID) NGO Vacancies (United State Agency for International Development - USAID) Reviewed by Irumbu Thirai News on May 02, 2022 Rating: 5

Vacancies (Sri Lanka Nursing Council)

May 02, 2022

Vacancies (Sri Lanka Nursing Council) 
 
Posts
Information Technology Officer. 
Accounts Clerk. 
 
Age: 18 - 28. 
 
Closing date: 13-05-2022. 
Source: Sunday Observer.

ஏனைய தொழில் வாய்ப்புகளையும் பார்வையிட...

 
 
Vacancies (Sri Lanka Nursing Council) Vacancies (Sri Lanka Nursing Council) Reviewed by Irumbu Thirai News on May 02, 2022 Rating: 5

Lecturer Vacancies (University of Moratuwa)

May 01, 2022

University of Moratuwa.
Institute of Technology

 Closing date: 31-05-2022.

Source: Sunday Observer.

ஏனைய தொழில் வாய்ப்புகளையும் பார்வையிட....

Lecturer Vacancies (University of Moratuwa) Lecturer Vacancies (University of Moratuwa) Reviewed by Irumbu Thirai News on May 01, 2022 Rating: 5

Vacancies (University College of Kuliyapitiya)

May 01, 2022
Vacancies (University College of Kuliyapitiya) Vacancies (University College of Kuliyapitiya) Reviewed by Irumbu Thirai News on May 01, 2022 Rating: 5
Powered by Blogger.