அகில இலங்கை பாடசாலை சித்திரப் போட்டிகள் - 2024 (Circular & Application)

March 02, 2024
 

கல்வி அமைச்சின் நெறிப்படுத்துகையுடன் வருடாந்தம் நடாத்தப்படும் மேற்படி போட்டிகளில 2024 ஆம் வருடத்திற்குரிய நிபந்தனைகள், ஆலோசனைகள் மற்றும் ஆக்கங்களை முன்வைக்க வேண்டிய போட்டி நிகழ்ச்சி பிரிவுகள் தொடர்பான தகவல்கள் உள்ளடங்கிய சுற்றுநிருபம் மற்றும் விண்ணப்பம் என்பன தரப்பட்டுள்ளன. 
 
  • தரம் 6 முதல் 13 வரையான மாணவர்கள் இதில் கலந்து கொள்ளலாம். 
 
  • போட்டிகள் 05 கட்டங்களாக நடைபெறும். 
 
  • 22-3-2024 ற்கு முன் மாணவர்களின் ஆக்கங்கள் வலய கல்வி அலுவலகங்களுக்கு முன்னிலைப்படுத்த வேண்டும். 
 
Click the link below for circular & application: 
 
 
 
 
Previous:

 
அகில இலங்கை பாடசாலை சித்திரப் போட்டிகள் - 2024 (Circular & Application) அகில இலங்கை பாடசாலை சித்திரப் போட்டிகள் - 2024 (Circular & Application) Reviewed by Irumbu Thirai News on March 02, 2024 Rating: 5

Grade: 6-11 English Scheme - 2024

March 02, 2024
Grade: 6-11 English Scheme - 2024 Grade: 6-11 English Scheme - 2024 Reviewed by Irumbu Thirai News on March 02, 2024 Rating: 5

Grade: 1 - 11 Presidential Scholarship Programme - 2024/2025

March 02, 2024

Presidential scholarship program awarded by the president's fund for the students of grade 1 to grade 11 with financial difficulties for educational purposes - 2024/2025

-------------------

கல்வி நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதற்கு பொருளாதார வசதியற்ற தரம் 1 முதல் தரம் 11 வரை கல்வி கற்கும் மாணவ மாணவிகளுக்காக ஜனாதிபதி நிதியம் மூலம் வழங்கப்படும் புலமைப் பரிசில் நிகழ்ச்சித் திட்டம் - 2024/2025 

 
தகைமைகள்: 
1) தரம் 01 தொடக்கம் தரம் 05 வரையுள்ள விருப்ப கல்வி அடைவு மட்டம் 50% அல்லது அதற்கு கூடிய மாணவன் / மாணவியாக இருத்தல். 

2) தரம் 06 தொடக்கம் தரம் 11 வரை கல்வி கற்கும் தரங்களிலுள்ள, 2023 ஆண்டு நடைபெற்ற இறுதி தவணை பரீட்சைக்கேற்ப வகுப்பில் 1 - 20 வரையான நிலைகளைப் பெற்ற மாணவன் / மாணவியாக இருத்தல். 

கவனிக்க: 2024 ஆம் ஆண்டு 1ஆம் தரத்திற்கு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள மாணவ / மாணவிகள் மற்றும் 2024 ஆம் ஆண்டு நடைபெறவுள்ள 2023 க.பொ.த. சாதாரண தர பரீட்சைக்கு தோற்றவுள்ள மாணவ / மாணவிகள் இங்கு விண்ணப்பிக்க முடியாது. 

3)  அரச பாடசாலை ஒன்றில் கல்வி பயிலும் மாணவன் / மாணவியாக இருத்தல்.

4) விண்ணப்பதாரரின் குடும்ப மாதாந்த வருமானம் 100,000.00 ரூபாவிற்கு மேற்படாது இருத்தல்.
 

முக்கிய விடயங்கள்:
  • மாணவ, மாணவியரின் குடும்பம் பற்றிய தகவல்கள், செயற்றிறன் அடைவு, இணைப்பாடவிதான செயல்பாடுகள், தலைமைத்துவம்,  அறநெறி பாடசாலை கல்வி போன்ற பல்வேறு விடயங்களுக்காக புள்ளிகள் வழங்கப்படும்.

  • பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பத்தை தனது பாடசாலை அதிபரிடம் மாத்திரம் சமர்ப்பித்தல் வேண்டும்.
--------------------------------


----------------------------------

Clicks the links below for....
 

 

 


Official Website Click here
 
 
 
Previous:
 
Grade: 1 - 11 Presidential Scholarship Programme - 2024/2025 Grade: 1 - 11 Presidential Scholarship Programme - 2024/2025 Reviewed by Irumbu Thirai News on March 02, 2024 Rating: 5

Amended Marking Scheme: Principal (SLEAS - 1) Vacancies in National Schools - 2024

March 01, 2024


 

The amended marking scheme “Filling the vacancies in Principal posts in National Schools ( S.L.E.A.S.- Grade 1) – 2024

 

Click the link below for full details:

Amended Marking Scheme 

 

Notice - Tamil 


School list - Tamil


Application - Tamil 


Notice - Sinhala

 

School list - Sinhala 


Application - Sinhala

 

 

Previous:

Circular: அகில இலங்கை தமிழ் மொழித் தினம் - 2024 


Certificate Course in Research Methodology - National Institute of Education (NIE)

Amended Marking Scheme: Principal (SLEAS - 1) Vacancies in National Schools - 2024 Amended Marking Scheme: Principal (SLEAS - 1) Vacancies in National Schools - 2024 Reviewed by Irumbu Thirai News on March 01, 2024 Rating: 5

Circular: அகில இலங்கை தமிழ் மொழித் தினம் - 2024

March 01, 2024

 
அகில இலங்கை தமிழ் மொழி தினப்போட்டிகள் தொடர்பான கல்வி செயலாளரின் 35/2018 இலக்க சுற்று நிருபத்தின் 2024 ஆம் ஆண்டுக்கான இணைப்பு. 
 
2024 ஆம் ஆண்டுக்குரிய போட்டிகள் நடத்தப்பட வேண்டிய திகதிகள் பின்வருமாறு: 
 
1) பாடசாலை மட்டப் போட்டிகள் 2024.04.30 ஆம் திகதிக்கு முன்னர் 
 
2) வலய மட்ட போட்டிகள் 2024.7.16ஆம் திகதிக்கு முன்னர் 
 
3) மாகாண மட்டப் போட்டிகள் 2024.8.16ஆம் தேதிக்கு முன்னர் 
 
தேசிய மட்ட போட்டிகளுக்கான விண்ணப்பங்கள் 2024.8.23ஆம் திகதிக்கு முன்னர் கல்வி அமைச்சின் தமிழ் மொழி அலகிற்கு அனுப்பப்பட வேண்டும். 
 
 
Click the link below for circular:
 
 
 
 
Previous:

Circular: அகில இலங்கை தமிழ் மொழித் தினம் - 2024 Circular: அகில இலங்கை தமிழ் மொழித் தினம் - 2024 Reviewed by Irumbu Thirai News on March 01, 2024 Rating: 5

Certificate Course in Research Methodology - National Institute of Education (NIE)

February 29, 2024


National Institute of Education (NIE)
Certificate Course in Research Methodology 

Duration: 6 Months 

Course fee: Rs. 30,000/- (10000 x 3) 

Medium: Tamil & Sinhala 

Closing date: 15-03-2024 

Contact: 
Tamil medium 
agalyavino@gmail.com 
0117601794 / 0773144962 

Sinhala Medium 
iraniemdd@gmail.com 
0117601683 / 0715196894 


Click the links below for...


Previous:

Certificate Course in Research Methodology - National Institute of Education (NIE) Certificate Course in Research Methodology - National Institute of Education (NIE) Reviewed by Irumbu Thirai News on February 29, 2024 Rating: 5

Certificate Course in Psychology and Basic Counseling Skills - 2024 (University of Peradeniya)

February 29, 2024
Certificate Course in Psychology and Basic Counseling Skills - 2024 (University of Peradeniya) Certificate Course in Psychology and Basic Counseling Skills - 2024 (University of Peradeniya) Reviewed by Irumbu Thirai News on February 29, 2024 Rating: 5

Results: Sri Lanka Principals' Service (SLPS-111)

February 29, 2024


Results released: 
Limited Competitive Examination for the Recruitment to the Grade III of the Sri Lanka Principals' Service - 2018(2019) : 2019 

1) Subject 1,2&3 marks 
2) Interview marks 
3) Total marks 

Click the link below for marks:
Previous:

Results: Sri Lanka Principals' Service (SLPS-111) Results: Sri Lanka Principals' Service (SLPS-111) Reviewed by Irumbu Thirai News on February 29, 2024 Rating: 5

College of Education Application - 2023 (2024)

February 29, 2024


College of Education online application available... 

New Gazettes will be published in March 2024 

Closing date: 22-03-2024. 

Click the link below for online application:


Click the links below for Gazettes (will be published in March 2024)College of Education Application - 2023 (2024) College of Education Application - 2023 (2024) Reviewed by Irumbu Thirai News on February 29, 2024 Rating: 5

26-02-2024 அன்று இடம்பெற்ற அமைச்சரவை கூட்ட தீர்மானங்கள்

February 28, 2024


26-02-2024 அன்று இடம்பெற்ற அமைச்சரவை கூட்டத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட தீர்மானங்களை இங்கு தருகிறோம். 

இதன் முழு வடிவத்தை பார்வையிட கீழ் உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்க.
26-02-2024 அன்று இடம்பெற்ற அமைச்சரவை கூட்ட தீர்மானங்கள் 26-02-2024 அன்று இடம்பெற்ற அமைச்சரவை கூட்ட தீர்மானங்கள் Reviewed by Irumbu Thirai News on February 28, 2024 Rating: 5

அரச நிறுவன தொலைபேசிகளில் 71% ஆனவை பதிலளிக்கப்படுவதில்லை - ஆய்வில் வெளியான தகவல்

February 27, 2024


இலங்கையில் அரச நிறுவன தொலைபேசிகளில் 71% ஆனவை பதிலளிக்கப்படுவதில்லை என பேராதனை பல்கலைக்கழகம் நடாத்திய ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. 

இது தொடர்பாக இன்று வெளியான பத்திரிகை செய்தியை கீழே காணலாம்.அரச நிறுவன தொலைபேசிகளில் 71% ஆனவை பதிலளிக்கப்படுவதில்லை - ஆய்வில் வெளியான தகவல் அரச நிறுவன தொலைபேசிகளில் 71% ஆனவை பதிலளிக்கப்படுவதில்லை - ஆய்வில் வெளியான தகவல் Reviewed by Irumbu Thirai News on February 27, 2024 Rating: 5

Circular: Free School Uniform - 2024

February 26, 2024
Circular: Free School Uniform - 2024 Circular: Free School Uniform - 2024 Reviewed by Irumbu Thirai News on February 26, 2024 Rating: 5

Guidelines on School Infrastructure and Environmental Arrangement (Circular & Guidelines)

February 25, 2024
Guidelines on School Infrastructure and Environmental Arrangement (Circular & Guidelines) Guidelines on School Infrastructure and Environmental Arrangement (Circular & Guidelines) Reviewed by Irumbu Thirai News on February 25, 2024 Rating: 5
Powered by Blogger.