17-05-2024 அன்று வெளியான அரச வர்த்தமானி (மும்மொழிகளிலும்) / Official Government Gazette Released on 17-05-2024


 

17-05-2024 அன்று வெளியான அரச வர்த்தமானியை மும்மொழிகளிலும் இங்கு தருகிறோம். இதில் பதவி வெற்றிடம், கற்கை நெறி உட்பட பல விடயங்கள் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளன. 

Click the links below for Gazettes:

Tamil 


English

 

Sinhala 


17-05-2024 அன்று வெளியான அரச வர்த்தமானி (மும்மொழிகளிலும்) / Official Government Gazette Released on 17-05-2024 17-05-2024 அன்று வெளியான அரச வர்த்தமானி (மும்மொழிகளிலும்) / Official Government Gazette Released on 17-05-2024 Reviewed by Irumbu Thirai News on May 24, 2024 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.